Apologies / Ngā Whakapāha & Declarations of Interest / Ngā Whakapuaki Aronga