26.08.21 - Items 4, 5 & 6 - Public Forum Te Huinga Whānui, Deputations by Appointment Ngā Huinga Whakaritenga, Presentation of Petitions Ngā Pākikitanga