24.09.20 - Item 5 - Deputations by Appointment / Ngā Huinga Whakaritenga